Hjem Håndbok Kurs Videreutdanning Foredrag Publikasjoner Presse Kontakter

Arbeidsmiljø på flerkulturelle arbeidsplasser

Prosjektet «Arbeidsmiljø på flerkulturelle arbeidsplasser» tar utgangspunkt i at antall innvandrere og arbeidsinnvandrere har økt betraktelig de siste årene og at stadig flere arbeidsplasser har blitt flerkulturelle. Poenget med prosjektet er å undersøke de erfaringer bedrifter har gjort seg med arbeidsinnvandrere, både når det gjelder rekruttering og kvalifikasjonsgrunnlag, språk og kommunikasjon og rutiner eller tradisjoner for håndtering av kvalitets- og sikkerhetsspørsmål. Hovedprosjektet er finansiert av NHOs Arbeidsmiljøfond og det er satt ned en referansegruppe med erfarne representanter fra arbeidsgiver- og arbeidstakersiden. Målsetningen er å utarbeide en kortfattet håndbok som kan brukes av ledelsen og de ansvarlige HMS-instanser på den enkelte arbeidsplass.

Det er opprettet en referansegruppe for prosjektet bestående av:

  • Djevat Hisenaj, Leder Hotell og Restaurantarbeiderforbundet i Hordaland
  • Tommy Johansen, Direktør EBA Vestenfjelske
  • Roger Pilskog, Leder Unionen Fagforening
  • Knut Skotner, Fagsjef Norsk Industri
  • Kjell Sørensen, Leder Avd. 5 Fellesforbundet
Arbeidsmiljø på flerkulturelle arbeidsplasser